Hyra in en Chef

Företagsledning

Vi går in i en roll som VD eller medlem i ledningsgruppen. Det kan röra sig om ett specifikt uppdrag eller bara en ledningsresurs i avvaktan på att en ordinarie befattningshavare kommer på plats.

Produktion

Här går vi in i en roll som Produktionschef eller motsvarande. Vi har kompetens förutom i Produktion även inom  Logistik, Produktionsteknik och Underhåll. På samma sätt här kan det vara ett specifikt uppdrag eller en ledningsresurs tills ordinarie befattningshavare är på plats

Samarbetspartners

Vi kommer där så är lämpligt att samarbeta  med företag som förmedlar Interimchefer