• Om oss

Nytänkande och Erfarenhet

När en kund står inför utmaningar som kräver både nytänkande och bred erfarenhet  vänder de sig till oss.

 

Vi har mångårig erfarenhet av att leda och utveckla verksamheten i företag med fokus på:

 - Målstyrt förbättringsarbete – "Från vision & ekonomi till dagliga gärningar"–

-  Organisationsutveckling /mentorskap – "Koppla hängrännor till stuprören"

 

Vårt motto: " Nytänkande och erfarenhet. En grund för resultat och tillväxt"

 

Grundare & Ägare

Företaget startades i december 2012 av Stefan Petersson, Civilingenjör Maskin,  med lång erfarenhet ifrån ledande befattningar:

 

- 9 år som VD för DIAB AB i Laholm inom Komposit- och Sandwich branschen

- 8 år som Produktionschef på Trioplast AB inom Extrudering av Polyetenfilm

- 7 år som Divisionschef på Forsheda AB inom Kompoundering av Gummi

- 8 år som Utvecklingschef på Forsheda AB inom Produkt- och Teknologiutveckling

 

Projekterfarenhet:

- Återuppbyggnad av en gummiblandningsavdelning efter en storbrand

- Omstrukturering av ett centrallager i Holland

- Projektledare för en koncernsatsning på QTC/M. Ettt tidigt Lean-initiativ

- Projektledare för en förstudie av att utöka produktionskapacitet i Kina

 

 Besök   https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=en_US&trk=prof-0-sb-preview-primary-button 

Affärsidé

SP Innovation AB ska bidra till en verksamhets produktivitetsökning genom att tillföra idéer, kompetens och metoder för:

–- Målstyrt förbättringsarbete

–- Organisationsutveckling

 

Vi skapar i samarbete med kunden innovativa lösningar som ger långsiktigt hållbara resultat

Vision

Att våra kunder upplever oss som en strategiskt viktig samarbetspartner

Värdegrund

Starkt kundfokus

Förtroende
Innovativt tänkande

Utveckling av starka sidor

Uthållighet