• Om oss

Nytänkande och Erfarenhet

När en kund står inför utmaningar som kräver både nytänkande och bred erfarenhet  vänder de sig till oss.

 

Vi har mångårig erfarenhet av att leda och utveckla verksamheten i företag med fokus på:

 - Målstyrt förbättringsarbete – "Från vision & ekonomi till dagliga gärningar"–

-  Organisationsutveckling /mentorskap – "Koppla hängrännor till stuprören"

 

Vårt motto: " Nytänkande och erfarenhet. En grund för resultat och tillväxt"

 

Grundare & Ägare

Företaget startades i december 2012 av Stefan Petersson, Civilingenjör Maskin,  med lång erfarenhet ifrån ledande befattningar som VD, Produktionschef och Divisionschef

 

 

 Besök   https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=en_US&trk=prof-0-sb-preview-primary-button 

Affärsidé

SP Innovation AB ska bidra till en verksamhets produktivitetsökning genom att tillföra idéer, kompetens och metoder för:

–- Målstyrt förbättringsarbete

–- Organisationsutveckling

 

Vi skapar i samarbete med kunden innovativa lösningar som ger långsiktigt hållbara resultat

Vision

Att våra kunder upplever oss som en strategiskt viktig samarbetspartner

Värdegrund

Starkt kundfokus

Förtroende
Innovativt tänkande

Utveckling av starka sidor

Uthållighet