Styrelseuppdrag

Har du ett mindre eller medelstort företag och funderar på att ta in extern kompetens i din styrelse? Eller behöver du stärka upp med någon som kan produktion och processer? Du vet mycket väl att om man ska skapa en varaktig förändring i företaget behövs engagemanget från toppen.  Varför inte börja med en adjungerad roll? Det kan vara ett utmärkt sätt att känna sig för innan man tar steget fullt ut med att knyta en ordinarie extern medlem till styrelsen. Kontakta oss gärna för en diskussion!

Utbildning

Styrelsens viktiga roll för utveckling av verksamheten är självklar. Förnyelse, lärande och ett Leanperspektiv i styrelsearbetet är ett utmärkt sätt att påbörja en utvecklingsprocess. Kontakta oss gärna för en diskussion eller förslag på upplägg.

Vi samarbetar med StyrelseAkademien i Halland

Certifierad styrelseledamot 2014 i "Rätt fokus i styrelsearbetet"

StyrelseAkademiens utbildningsprogram

Stefan har själv gått följande utbildningar i StyrelseAkademiens regi:

- MFIF - Medelstora företag i förändring 2009-2010
- Rätt fokus i styrelsearbetet  hösten 2014 med Certifiering
- Högre ordförandeutbildning hösten 2015
- Finansiella nyckeltal hösten 2015
- Styrelseutbildning i ekonomi våren 2016
- Styrelseutbildning i ordföranderollen våren 2016
- Styrelseutbildning i strategi ur ett styrelseperspektiv hösten 2016