Styrelseuppdrag

Har du ett mindre eller medelstort företag och funderar på att ta in extern kompetens i din styrelse? Eller behöver du stärka upp med någon som kan produktion och processer? Du vet mycket väl att om man ska skapa en varaktig förändring i företaget behövs engagemanget från toppen.  Varför inte börja med en adjungerad roll? Det kan vara ett utmärkt sätt att känna sig för innan man tar steget fullt ut med att knyta en ordinarie extern medlem till styrelsen. Kontakta oss gärna för en diskussion!

Styrelseutbildning

Styrelsens viktiga roll för utveckling av verksamheten är självklar. Förnyelse, lärande och ett Leanperspektiv i styrelsearbetet är ett utmärkt sätt att påbörja en utvecklingsprocess. Kontakta oss gärna för en diskussion eller förslag på upplägg.

Vi samarbetar med StyrelseAkamemien i utbildningsfrågor och Stefan är ackrediderad lärare för StyrelseAkademiens utbildningsprogram Rätt fokus, både för SME bolag och kommunala bolag
 
Ackrediterad lärare i utbildningarna Rätt fokus och Gott styrelsearbete för både kommunalt ägda bolag och privat ägda SME bolag
 

Stefan har själv gått följande utbildningar i StyrelseAkademiens regi:

- MFIF - Medelstora företag i förändring 2009-2010
- Rätt fokus i styrelsearbetet för SME bolag  2014 med Certifiering
- Master Fokus. Högre ordförandeutbildning 2015
- Finansiella nyckeltal  2015
- Styrelseutbildning i ekonomi 2016
- Styrelseutbildning i ordföranderollen 2016
- Styrelseutbildning i strategi ur ett styrelseperspektiv  2016
- Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunala bolag 2019 med Certifiering
- Rätt fokus fördjupning - Noterade bolag 2021
- Ökat fokus fördjupning - Strategi i styrelsearbetet 2021