Verksamhetsutveckling

Integrerad Verksamhetsutveckling - Från aktivt styrelsearbete till engagemang i vardagen med kloka nyckeltal

Du kan öka effektiviteten och skapa mer värde i din verksamhet!
 - Ägardirektiv - tydliggöra ägardirektiv genom bra mål och strategier
 - Förnyelse - ökad innovationstakt och anpassning i företaget
 - Vertikalt teamwork - samarbete i team, grupp, ledning och styrelse
 - Mätetal - skapa system så att utfall kan jämföras mot mål varje dag
 - Värdeflödesanalys - öka flödet genom verksamheten med lönsamhet
 - Processkartläggning - fokus på rätt uppgifter med kompetens    för morgondagen och digitalisering där så är möjligt

 Förändras omvärlden snabbare än vad din verksamhet hinner med?

Vi har erfarenhet av frågorna och förslag på hur man kan genomföra
 förbättringar som skapar resultat.

 

Var metodik för utveckling av konkurrenskraft utgår från:

  • Verksamhetens Effektivitet & Lönsamhet - nuläge, risker och potential
  • Verksamhetens Utstrålning & Anseende - värderingar, kundnöjdhet och engagemang

 

Våra modeller för simulering av scenaier, målstyrning, genomförande och uppföljning baseras på praktisk erfarenhet och systematik. Det fordras ett visst mått av struktur men framför allt en process  som leder till resultat. 

 

Kontakta oss så kan vi presentera hur vi har jobbat och visa några exempel på hur en utveckling skulle kunna göras.

Projekt

Många projekt drivs av någon som redan har fullt upp. Många gånger handlar det om flera delprojekt som behöver sammanfalla för att få allt på plats. Det kan vara internationella projekt som kräver komplex samordning. Vi har erfarenhet av att samordna komplexa projekt och hjälper till för att ni ska lyckas. Ibland behövs det bara en mentor till projektledaren.
Kontakta oss gärna för en diskussion om hur man skulle kunna göra ett upplägg som är anpassat för er struktur.